Archive for oktober, 2007

Religioner og livssyn – notater

thank_you_lord.gif

Hva mener vi med at Norge har blitt flerkulturell?

At det er et mangfold av religioner og livssyn

Hva har ført til at Norge har blitt et åpent samfunn?

Internett og reising.

Hvordan definerer vi religion?

En virkelighet vi ikke ser

Hva bygges en religion på?

 • at den usynlige virksomhet har gjort seg til kjenne på en eller annen måte
 • en eller flere guder
 • følger leveregler
 • død og overgang til ny tilstand

Hvordan uttrykkes religion?

 • fellesskap (organisasjon(er), ledere
 • handlinger (skikker, tradisjoner, ritualer)
 • tro (lære, fortellinger)
 • følelser (personlige opplevelser)
 • bygninger og kunst (symboler, helligdommer)

Hva er et livssyn?

 • et livssyn tar opp tanker om hva et menneske er
 • meningen med livet
 • hvordan vi bør leve

Hva er ikke religiøst livssyn?

 • Oppfatning av livet uten innhold av religiøse forestillinger
 • De kalles ateister, agnostikere

Hva mener vi med at noe er hellig?

At det har forbindelse med det guddomelige.

oktober 30, 2007 at 11:05 pm Legg igjen en kommentar

Skoleplan

Skoleplan.no

Skoleplan.no er en undervisningspakke for elever i 7 og 8, med utgangspunkt i å vise brudd på barns rettigheter. Vi følger Sara i kampen mot malaria, chagas og barnearbeid.

oktober 28, 2007 at 11:05 am Legg igjen en kommentar